Η Κοινωνική Πολιτική του Δήμου Κομοτηνής: Στήριξη και Φροντίδα για τους Ευάλωτους Συμπολίτες μας

Η κοινωνική πολιτική του Δήμου Κομοτηνής αποτελεί την αιχμή του δόρατος, τόσο στη χάραξη της στρατηγικής μας, όσο και στην άσκηση της πολιτικής μας. Θεωρούμε ότι το πρώτο μέλημα μιας Δημοτικής αρχής σε έναν ακριτικό Δήμο, όπως ο δικός μας, πρέπει να είναι η στήριξη των ευάλωτων συμπολιτών μας. Έτσι, κατευθύνουμε το μεγαλύτερο κομμάτι των δαπανών μας στην κοινωνική μέριμνα του Δήμου Κομοτηνής, προσπαθώντας να ανακουφίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους συμπολίτες μας.
Η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου μας,είναι ενεργά παρούσα και φροντίζει- μετά από επισταμένο έλεγχο και διασταύρωση των στοιχείων των αναγκών και των δικαιούχων να παρέχει κατ’ έτος πλήθος αγαθών, υλικών και υπηρεσιών σε όσους τα έχουν ανάγκη, όπως: καύσιμη ύλη, τρόφιμα, είδη ιματισμού. Επίσης, στηρίζουμε συμπολίτες μας με συμβουλευτική και παρέμβαση σε καταστάσεις κρίσης. Σημαντικό κομμάτι της κοινωνικής μας δράσης είναι η λειτουργία του κέντρου σίτισης, που εξυπηρετεί τις καθημερινές ανάγκες διατροφής των ευάλωτων συνδημοτών μας με την παροχή 250 περίπου μερίδων φαγητού, καθώς και η λειτουργία της στέγης αστέγων, που καλύπτει τη στέγαση 5 άστεγων συμπολιτών μας. Ο Δήμος Κομοτηνής είναι πάντα παρών, με τις μικρές του δυνάμεις, αλλά με τη μέγιστη πολιτική βούληση, ώστε να φροντίζει τους δημότες του που βάλλονται από την οικονομική κρίση και να μην τους εγκαταλείπει αβοήθητους στο έλεος της συγκυρίας.