Ι. Γκαράνης: «Η Κομοτηνή μας μάς χρειάζεται όλους, εκλεγμένους και μη»

Ιωάννης Γκαράνης

Θέλω από τα βάθη της καρδιάς μου να σας ευχαριστήσω την καθεμία και τον καθένα σας προσωπικά. Η συστράτευσή σας με την παράταξη της Κοινωνίας Πολιτών υπήρξε καταλυτική για τη νικηφόρα πορεία μας. Η συμβολή σας ήταν τεράστια! Πλέον, είμαστε όλες και όλοι μία μεγάλη πολιτική οικογένεια. Μαζί θα πορευτούμε την πενταετία που μας έρχεται. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά! Η Κομοτηνή μας μάς χρειάζεται όλους, εκλεγμένους και μη!