Ο Δήμος Κομοτηνής Κεντρικός πυλώνας του προγράμματος ΤΕΒΑ

Ο Δήμος Κομοτηνής στηρίζει με κάθε πρόσφορο μέσο τους συμπολίτες μας, που αντιμετωπίζουν οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα. Έτσι, πέραν των άλλων υπηρεσιών που τους παρέχει, αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα του ΕπιχειρησιακούΠρογράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (το γνωστό με την επωνυμία ΤΕΒΑ), καθώς αποτελεί τον επικεφαλής εταίρο. Σε συνεργασία με τους υπόλοιπους εταίρους- και κυρίως με τους Δήμους Μαρωνείας – Σαπών, Ιάσμου και Αρριανών- αποτελούν την Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. Ροδόπης. Η φιλοσοφία του όλου Προγράμματος αυτού είναι να βοηθηθούν οι ευπαθείς οικονομικά και κοινωνικά πληθυσμιακές ομάδες. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα πραγματοποιούνται στους ωφελούμενους διανομές νωπών κρεάτων, ειδών παντοπωλείου, οπωρολαχανικών και ειδών βασικής υλικής συνδρομής, τα οποία κατανέμονται ανά δήμο. Οι διανομές γίνονται με τέτοιον τρόπο, ώστε να διευκολυνθούν στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό οι ωφελούμενοι. Αξιοσημείωτο δε είναι ότι η σύμπραξη της Ροδόπης με επικεφαλής τον Δήμο Κομοτηνής αποτελεί μία από τις συμπράξεις σε επίπεδο χώρας με το καλύτερο ποσοστό απορρόφησης των διαθέσιμων πόρων. Για αυτόν το λόγο, εξάλλου, η κοινωνική σύμπραξη Ροδόπης, που συντονίζει ο Δήμος Κομοτηνής επιβραβεύτηκε με την ένταξη σημαντικού επιπλέον προϋπολογισμού ύψους 2.800.000,00€ για τις ανάγκες των συμπολιτών μας. Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί και κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο και ο Δήμος Κομοτηνής με συνέπεια και υπευθυνότητα έχει ετοιμαστεί, προκειμένου να απορροφήσει με τον αποτελεσματικότερο τρόπο όσο το δυνατόν περισσότερα κονδύλια προς όφελος των πληττόμενων από την κρίση συμπολιτών μας.