Παρεμβάσεις καθαρισμού και αποχόρτωσης σε κοινόχρηστους χώρους

Από τις 3 Μαΐου το συνεργείο πυρασφάλειας του Τμήματος Περιβάλλοντος του Δήμου Κομοτηνής πραγματοποιεί παρεμβάσεις καθαρισμού και αποχόρτωσης σε κοινόχρηστους χώρους στα πλαίσια δράσεων του Δήμου για την αντιπυρική περίοδο 2023.

 

Οι παρεμβάσεις ξεκίνησαν από την περιοχή της Ρέμβης. Οι εργασίες θα συνεχιστούν μέχρι και το τέλος της αντιπυρικής περιόδου.