Πολιτιστική Διαδρομή Βυζαντινού Κάστρου Κομοτηνής

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ:

ΕΝΑ ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΤΡΑΝΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ.

Στις 11 Μαΐου 2023 η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πολιτισμού, Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αθλητισμού του Υπουργείου Εσωτερικών εξέδωσε απόφαση έγκρισης της μελέτης που αφορά στην εκτέλεση εργασιών για τη δημιουργία της πολιτιστικής διαδρομής του Βυζαντινού μας Κάστρου. Ένα έργο τεράστιας αξίας για την πόλη της Κομοτηνής, καθώς με την ολοκλήρωσή του η πόλη μας θα αποκτήσει αξιοποιημένο ιστορικό κέντρο, που θα προσελκύει τους επισκέπτες της και θα δίνει τη δυνατότητα να αναδειχτεί η ιστορία της και ο πολιτισμός της με τον ωραιότερο τρόπο. Η εν λόγω απόφαση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά εγγράφων και εγκρίσεων, που αποδεικνύουν ότι ο αρχικός σχεδιασμός της Δημοτικής Αρχής υπήρξε απόλυτα σωστός. Σχεδιασμός, που σέβεται και προστατεύει στο ακέραιο τόσο το Βυζαντινό Κάστρο, όσο και τα κτήρια και τον περιβάλλοντα χώρο που βρίσκονται σε όλον τον άξονα της Πολιτιστικής Διαδρομής. Το έργο αυτό, όμως, έχει καθυστερήσει λόγω των ενεργειών και των δικαστικών προσφυγών της ιδιωτικής επιχείρησης καφέ της Λέσχης Κομοτηναίων, που βρίσκεται πλησίον της σχεδιαζόμενης διαδρομής. Ως Δημοτική Αρχή πιστέψαμε στη σπουδαιότητα του έργου και δώσαμε μάχες για τη συνέχισή του. Μάχες, στις οποίες δεν είχαμε σύμμαχο τη μείζονα αντιπολίτευση. Να υπενθυμίσουμε ότι στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου αποφασίστηκε η διοικητική αποβολή της Δράκος Α.Ε. η παράταξη «Σύμπραξη Προοπτικής» του κ. Γραβάνη απείχε. Παρ’ όλ’ αυτά, με δελτίο τύπου της αναγνωρίζει δημοσίως ότι πρόκειται «για ένα έργο ουσίας για την πόλη της Κομοτηνής»! Για τη συνέχιση του οποίου, όμως, δεν ψήφισε στο Δημοτικό Συμβούλιο! Τότε δε νοιάστηκαν για τη συνέχιση του «έργου ουσίας για την πόλη της Κομοτηνής», αλλά βοήθησαν με την αποχή τους την υπεράσπιση των συμφερόντων του ιδιώτη! Σήμερα, λοιπόν, που δικαιώνεται πλήρως η Δημοτική Αρχή και μελετά τις δυνατότητες προσφυγής εναντίον παντός υπευθύνου για διαφυγόντα κέρδη του Δήμου σε σχέση με την αβάσιμη καθυστέρηση του έργου, αντί να κάνουν την αυτοκριτική τους, επιρρίπτουν ξανά ευθύνες για ανικανότητα διοίκησης στη Δημοτική Αρχή. Τίποτα δε λένε εναντίον της ιδιωτικής επιχείρησης, που καθυστέρησε αναίτια και αβάσιμα το έργο! Και- κυρίως- δεν κάνουν καμία αναφορά στο δελτίο τύπου του Συλλόγου Κομοτηναίων «Η ΕΝΩΣΙΣ», όπου καταγγέλλεται ότι: «Όλες οι προηγούμενες, όπως και η νέα, διοικήσεις του Συλλόγου, συμφωνούν με το έργο της Πολιτιστικής Διαδρομής του Βυζαντινού Κάστρου, έχουν συναινέσει στην απαλλοτρίωση του αύλειου χώρου από τον Δήμο και έχουν αποδεχτεί το επιδικασθέν από το Εφετείο τίμημα αποζημίωσης.» Επίσης, καμία αναφορά δεν κάνουν στην όχληση της Λέσχης προς το Τμήμα Μακεδονίας-Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία προκάλεσε έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης προς τον Δήμο Κομοτηνής, με το οποίο αποδεχόταν τις αιτιάσεις της Λέσχης ότι ο αύλειος χώρος του κτηρίου εντάσσονταν στο διατηρητέο κτήριο και συνεπώς δεν μπορούσε ν’ απαλλοτριωθεί άμεσα, αλλά έχρηζε ιδιαίτερης έγκρισης. Ενεργήσαμε τάχιστα ως Δήμος και αποστείλαμε εξώδικη διαμαρτυρία προς το Υπουργείο, γιατί με εντελώς αναιτιολόγητο σκεπτικό παρερμηνεύανε το ΦΕΚ της κήρυξης του κτηρίου της Λέσχης ως διατηρητέου, εντάσσοντας στο καθεστώς του διατηρητέου και τον αύλειο χώρο. Εξώδικη διαμαρτυρία που προκάλεσε την αναίρεση του εγγράφου και την έγκριση της μελέτης της Πολιτιστικής Διαδρομής, γεγονός που επέτρεπε στον Δήμο Κομοτηνής να προχωρήσει στη συνέχιση των εργασιών του. Εμείς ως Δημοτική Αρχή αναδεικνύουμε το ιστορικό μας κέντρο με ένα έργο που θα δώσει πνοή ανάδειξης της ταυτότητάς του και προώθησης της ανάπτυξής του. Δουλεύουμε με σχεδιασμό, όραμα και προοπτική. Και δίνουμε μάχες, για να επιτύχουμε την υλοποίηση των οραμάτων μας και την ολοκλήρωση των έργων μας. Άλλωστε, όπως επανειλημμένα έχει τονίσει ο Δήμαρχος Κομοτηνής, Ιωάννης Γκαράνης: «Το έργο της Πολιτιστικής Διαδρομής θα προχωρήσει και θα υλοποιηθεί, παρά τα όποια εμπόδια υψώνουν κάποιοι»!