Υλοποιούμε στο Φανάρι έργα και αναπτυξιακές υποδομές

Κάποιοι επιμένουν να αποδίδουν στον Δήμο την ευθύνη για τους χώρους και τα κτήρια της Ελληνικής Εταιρείας Δημοσίου και να δείχνουν τις εικόνες της ασχήμιας και της εγκατάλειψής τους. Κι εμείς συνεχίζουμε να φροντίζουμε όσα μας ανήκουν, υλοποιώντας έργα και υποδομές αναπτυξιακές και να προβάλλουμε τις ομορφιές του τόπου μας.